kwie.10

Apelacja o koszty naprawy

dodano: 10 kwietnia 2016 przez prawniczka


Sąd Rejonowy ustalił, że koszty naprawy poniesione przez powódkę w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji wyniosły kwotę 24.560 zł. Ustalił również, że samochód powódki został naprawiony poprawnie. Z tych ustaleń nie wynika, że koszt przywrócenia samochodu powódki do stanu przed wypadku zamyka się wydatkiem w kwocie 24.560 zł. Biegły M.O. w swojej opinii jednoznacznie stwierdził-po oględzinach pojazdu-iż naprawa przedmiotowego samochodu została wykonana poprawnie (k- 73 akt) To ustalenie biegłego nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że samochód ten, po dokonaniu naprawy przez powódkę, został w pełni przywrócony do stanu sprzed wypadku. Przeciwnie-biegły ustalił, że przywrócenie samochodu powódki do stanu sprzed wypadku wynosi-przy użyciu do wymiany części oryginalnych kwotę 33.443,17 zł, a w wypadku zastosowania do wymiany części nowych ale tzw. zamienników kwotę 29.624,11 zł. Sąd Okręgowy podziela te ustalenia, które poczynił również Sąd Rejonowy i uznaje je za własne. Powódka w apelacji domagał się jedynie ustalenia, że wartość przywrócenia jej samochodu do stanu sprzed wypadku wynosi 29.624,11 zł, co wynika z zakresu zaskarżenia przedmiotowego rozstrzygnięcia. Godzi się więc, na to, że można przywrócić jej samochód do stanu sprzed wypadku stosując części nowe ale nie oryginalne i że koszt takiej operacji wyniósłby kwotę 29.624,11 zł. Z opinii biegłego inż. M.O. wynika, że koszt naprawy samochodu z zastosowaniem do wymiany części tzw. zamienników zamyka się właśnie w takiej kwocie 29.624,11 zł. W takiej sytuacji zachodzi pytanie, czy poniesienie przez powódkę tych wyższych kosztów nie spowodowałoby zwiększenia wartości całego pojazdu z uwagi na to, że pojazd ten po naprawie posiadałby-w miejsce starych części, częściowo już zużytych-części nowe, mimo że nie oryginalne, tz. zamienniki. Jest rzeczą oczywistą, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, to wysokość odszkodowania powinna ulec zmniejszeniu o kwotę odpowiadająca zwiększonej wartości pojazdu. W niniejszej sprawie powód poprzez dowód z pisemnej opinii biegłego wykazał, że minimalny koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku w oparciu o zastosowanie do naprawy części nowych ale nie oryginalnych wynosi 29.624,11 zł. Tym samym udowodnił, że właśnie ta kwota stanowi wysokość odszkodowania. (wyższa kwota wynikająca z zastosowania części oryginalnych - wobec zakresu zaskarżenia - nie jest przedmiotem niniejszych rozważań). W tym zakresie ciężar dowodu spoczywał na powodzie, zgodnie z zawartą w art. 6 k.c. normą, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Gdyby natomiast pozwany uważał, że przeprowadzone w ten sposób przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego zwiększa - obojętnie z jakich powodów - wartość samochodu sprzed zdarzenia szkodzącego, to musiałby udowodnić, że takie zwiększenie wartości nastąpiło i w jakiej kwocie się ono zamyka. Z faktu tego bowiem wywodziłby skutki pozwany i dlatego zgodnie z regułą zawartą w art. 6 k.c. na nim spoczywa ciężar udowodnienia tej okoliczności. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 12 kwietnia 2012 r. III CZP 80/2011. Sąd Okręgowy stanowisko to w pełni podziela i odwołuje się do argumentów przedstawionych w uchwale. Skoro więc pozwany wypłacił dobrowolnie kwotę 13.203,69 zł, to do zapłaty pozostaje kwota 16.420,42 zł (29.624,11 zł - 13.203,69 zł). W tym tez zakresie należało zmienić zaskarżony wyrok. W pozostałym zakresie apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie i dotyczy to błędu rachunkowego w dochodzeniu świadcz ego głównego oraz roszczenia odsetkowego od rozszerzonego powództwa. Należało również skorygować rozstrzygnięcie o kosztach postępowania stosunkowo rozdzielając koszty za postępowanie pierwszoinstancyjne uwzględniając, że powód wygrał w 80% Powodowi należy się pełen zwrot kosztów poniesionych w postępowaniu odwoławczym.
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy